|Làm báo cùng Phương Nam
HOTLINE: 0904 89 4444 |Bản MOBILE
Lễ cầu mưa của người Khơ Mú
Lễ cầu mưa của người Khơ Mú
Lễ cầu mưa, nghi lễ nông nghiệp đặc trưng tiêu biểu trong đời sống kinh tế, cũng là lễ hội văn hóa truyền thống của người Khơ Mú ở bản Tọ Cuông, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng (Điện Biên) sau nhiều năm không được tổ chức, đã được phục dựng lại năm 2014. Từ đó đến nay lễ hội này được tổ chức đều đặn.